Åpningstider

Barnehagens åpningstid er fra kl 0730-1700.

Det er 5 planleggingsdager per år hvor barnehagen er stengt, 2 dager i september, 1 dag i januar og 2 dager i mai/juni.

I tillegg til alle "røde" dager er barnehagen stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. Mandag og tirsdag i påskeuken og i romjulen er det åpent ved behov. Styret fastsetter hvor mange barn som må være påmeldt for at vi skal holde åpent.

Barnehagen er normalt feriestengt i uke 29 og 30. 

I romjulen, påskedagene og i uke 28 er åpningstiden normalt fra kl 0800-1600.