Sykdom

Generelt

Ved sykdom vil vi gjene ha beskjed innen kl 0930.

Barnets allmenntilstand er mest avgjørende for om barnet skal holdes hjemme. Er personalet i tvil om barnets helsetilstand når det er i barnehagen, tar vi kontakt med dere foreldre slik at vi i sammen vurderer om barnet skal hentes eller ikke.

Vi følger anbefalingene fra folkehelsa om hvor lenge barnet bør holdes hjemme, de finner dere her: Smittsomme sykdommer

Medisinering i barnehagen

Som hovedregel skal barna medisineres utenom barnehagetiden. Det er strenge regler for medisinering i barnehage/insitusjoner. Unntaksvis kan vi gi medisin, men da må det fylles ut skjemaer for medisinhåndtering. Hvis det er aktuelt må dere sette av tid til dette ved levering av medisinen.

Personalet har ikke tillatelse til å dosere medisin, dvs at vi kun kan ta imot ferdig oppmålte engangsdoser. Medisin må oppbevares i låst skap, det betyr at vi ikke kan ta imot medisin som må oppbevares i kjøleskap.