Styre

Oversikt over styremedlemmer 2022/2023 
(oversikten ligger på hjemmesiden/foreldresidene) 

 
 
 
 
 
 
 

Hovedmedlemmer: 

 
 
 
 

Varamedlemmer: 

 
 
 
 

Eva Michelsen Ekroll – leder 

Foreldrerepresentant - eier 

 

 
 

Jørgen Aandal Vangsnes – vara leder 

Foreldrerepresentant - eier 

 

 
 
 
 

Per Joachim Klyve Eide- økonomi 

Foreldrerepresentant eier 

 

 

 
 

Morten Knudsen - økonomi 

Foreldrerepresentant - eier 

 

 
 
 

Peder Leite Berntzen - drift 

Foreldrerepresentant 

 

 
 

Tormod Egelund Valderhaug - drift 

Foreldrerepresentant 

 
 
 
 

Bård Haaheim - dugnad 

Foreldrerepresentant 

 

 
 

Håkon Cantona StøylenHølland – vara dugnad 

Foreldrerepresentant 

 
 
 
 

Trine Ormseth – hovedmedlem 

Ansattrepresentant 

 

 
 

Pernille Golten Sagen - varamedlem 

Ansattrepresentant 

 
 
 
 

Jon Bratseth Kjærnes  - hovedmedlem 

Ansattrepresentant 

 

 
 

Gaute Økland - varamedlem 

Ansattrepresentant 

 

Samarbeidsutvalget i Bråten barnehage er erstattet med et styre som består av 6 personer hvorav 2 velges på årsmøtet av og blant andeleshaverne (eierne), 2 velges av foreldrerådet av og blant foreldrene og 2 av og blant de ansatte. Tilsvarende velges 6 vararepresentanter. 

Hovedmedlemmer er: 

Leder: Eva Michelsen Ekroll, Økonomiansvarlig: Per Joachim klyve Eide, Driftsansvarlig: Peder Leite Berntzen, Dugnadsansvarlig: Bård Haaheim. Personalrepresentanter er Trine Ormseth og Jon  Kjærnes. 

Varamedlemmer er: 

Vara for leder: Jørgen Aandal Vangsnes, Vara for økonomiansvarlig: Morten Knudsen, Vara for driftsansvarlig: Tormod Egelund Valderhaug, Vara for dugnadsansvarlig: Håkon Cantona Støylen Hølland, Vara for personalrepresentantene: Pernille Golten Sagen og Gaute Økland 

Valgkomite:Magnus Dahl og Jon Amdahl Martinsen 

Foreldrekontakter2022/2023 (velges på foreldremøte på høsten):   

Grønn:  Una Haug (Emma) og Heidi Kristoffersen (Nils) 

Gul:  Karina Strøm Starberg (Julie) og Guro Bøe Linnet (Ulrik) 

Blå:  Synne Marie Valderhaug (Aslak) og Hallvar Bagøien (Sebastian) 

Rosa:  Fredrik Brudeseth Ruud (Herman)  Carina Sandorf (Adam)