Årets hovedopptak

Bråten barnehage er en veldrevet foreldreeid barnehage med plass til 64 barn i alderen 1 år og frem til skolestart. Barnehagen er universitetsbarnehage og samarbeider tett med OsloMet. Foreldre (eiere) og de ansatte har et felles mål: Å drive en kvalitativ god barnehage. Vårt hovedmål er trygge, glade, selvstendige barn som har det godt med seg selv og sammen med andre. Barna skal få leve barndommen sin og da er leken noe av det viktigste de gjør. Leken er lystbetont og barna bygger sosial kompetanse, danner vennskap, utvikler språk og bygger erfaringer med hva det vil si å være en del av et større fellesskap.

Vi har god pedagogtetthet og jevnlig veiledning av personalet. Relasjonskompetanse står i fokus: Sensitive, nære trygge voksne, som ser barnets og gruppas behov er svært viktig for kvaliteten i barnehagen.

Vi setter av god tid når vi tar imot nye barn og har tilvenning i grupper. Det vil si at det er flere barn som starter samtidig og barna får raskt mulighet til å bli kjent med både ansatte og barn. Mer utdypende informasjon finner dere på hjemmesiden under Om oss/tilvenning.

Les dere gjerne opp på hjemmesiden vår. Det ligger mye informasjon under «Om oss» og «Praktisk informasjon».