Sommertema

Sommertema

Hver sommer når ferietiden begynner og mange barn og ansatte har fri fra barnehagen, har vi et sommertema. Dette skal bidra til å skape et meningsfullt og engasjerende innhold gjennom sommerukene. Barna vil i disse ukene være i grupper på tvers av huset, og vi vil gi dem noe felles og samles om. De skal få kjenne på gleden og friheten sommeren byr på og få oppleve dager som er spennende og annerledes enn hverdagen ellers.

Mål:

Barnet opplever at sommeren er en spennende og morsom tid i barnehagen

BARNET:

  • Kjenner seg som del av fellesskapet på tvers av huset
  • Gleder seg over naturopplevelser knyttet til sommeren
  • Opplever frihet i lek, utforsker og morer seg

 ANSATTE:

  • Legge til rette for felles opplevelser og noe å være sammen om 
  • Bidra til undring og utforskning rundt gleden over at det er sommer
  • Gir rom for barns medvirkning og følger barnas initiativ

 FORELDRENE:

  • Bidrar med positivitet og entusiasme rundt innholdet i barnehagen
  • Har med nødvendig utstyr som solkrem og tursekk når det er behov for dette
  • Gir tid og rom for barns nysgjerrighet