Tillatelser og reservasjoner

Tillatelser ligger i Kidpan og vi ber om at alle foresatte besvarer dem.

Personopplysningsloven krever innhenting av samtykke for blant annet registrering, lagring og utlevering av personopplysninger.

Bråten barnehage ber om foresattes samtykke i forbindelse med utlevering av adresselister, bilkjøring, fotografering og videofilming av barnet i barnehagen

Det er frivilling å avgi samtykke. Samtykket kan trekkes tilbake på hvilket som helst tidspunkt, muntlig eller skriftlig.

Foresatte som gir sitt samtykke til publisering av fotografier og videoopptak for intern bruk enten inne i barnehagen eller på våre websider, kan når som helst kreve enkeltbilder og videoopptak av eget barn fjernet.

Hensikten med tillatelsene:

 FOTOGRAFIER/VIDEO

Barnehagen ønsker å ta fotografier og videofilme fra dagligdagse hendelser i barnehagen.

I noen tilfeller ønsker vi å henge opp fotografier i barnehagens fellesarealer eller inne på avdeling.

Det hender også at vi lager album/cd med bilder og utleverer til foreldrene som et minne fra barnehagen. Navn vil ikke bli knyttet opp mot bildene av barna.

Vi kontaktes av og til av aktører fra pressen, som ønsker å ta bilder og videoopptak i forbindelse med reportasjer som skal publiseres i papirform, på internett eller på fjernsyn. I disse tilfellene hender det også at barnas navn publiseres sammen med nærbilder av barna.

PUBLISERING AV BILDER OG VIDEOOPPTAK PÅ BARNEHAGENS WEB-SIDER

Bråten barnehage har egne internettsider. Formålet med internettsidene er hovedsakelig å gi foreldrene generell informasjon om barnehagens drift.

Vi ønsker samtidig at foreldre og barn skal ha mulighet til å gå inn på sidene og se på bilder og videoopptak av barna i hverdagslige situasjoner fra barnehagen. Derfor ønsker vi foresattes tillatelse til å publisere bilder og videoopptak av barna på internettsidene.

Åpne/lukkende sider

Datasystemet tillater at det publiseres bilder på barnehagens hjemmeside. Hjemmesiden er tilgjengelig for alle som laster ned siden vår på internett. På våre åpne hjemmesider vil det kun bli publisert situasjonsbilder av barna som er tatt fra avstand hvor man ikke kan identifisere barnas ansikter.

I tillegg har vi et passordbeskyttet område. Sidene er ikke tilgjengelige med mindre man logger seg på med eget passord. På dette området legger vi inn bilder av barna i billedalbum. Her forekommer det at vi også legger inn nærbilder av barna.

Det knyttes ikke navn opp mot bilder eller videoopptak. Dette gjelder både på den åpne hjemmesiden og på det passordbeskyttede området.

 

KJØRETILLATELSE

I forbindelse med turer og lignende trenger vi en tillatelse fra dere for at ditt barn kan fraktes forsvarlig i buss etc.

TELEFON- OG ADRESSELISTE FORESATTE

Alle foresatte blir registrert som brukere av vår passordbeskyttede hjemmeside med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dersom dere ikke reserverer dere vil foreldre med barn på samme farge kunne se barnets navn, foreldrenes navn samt telefonnummer og epostadresse.