Invitasjon til temaforeldremøte med Hans Holter Solhjell

Vi inviterer foreldre og ansatte til temaforeldremøte med Hans Holter Solhjell 5. april 2018 kl 1900-2200. Tema for kvelden er: "Konfliktløsning og voksen ledelse i relasjoner med barn".