Invitasjon til informasjonsmøte angående årets hovedopptak onsdag 7.2.18 kl 1800-1930

Trenger dere barnehageplass fra august 2018? Kom på vårt informasjonsmøte onsdag 7.2.108 kl 1800-1930,