Novemberutgaven av Bråtenposten kommer i uke 45.

Neste utgave av Bråtenposten kommer i uke 45 i stedet for i uke 44 som tidligere annonsert.  Dette skyldes at oktoberstyremøtet er utsatt til tirsdag 7.11.17.