Informasjon om hovedopptaket - venteliste

Barnehagen har ingen venteliste, opptak gjøres i henhold til kapittel III i våre vedtekter. Dette innebærer i praksis: Dersom vi har flere søkere til samme plass foretar vi loddtrekning mellom likestilte søkere uavhengig av når det er søkt. Vi trekker først blant de som har satt barnehagen på 1. plass. Vedtektene finnes under fanen "Søke plass"