Invitasjon til informasjonsmøte angående årets hovedopptak onsdag 8.2.17. kl 1800-1930

Vi inviterer alle potensielle søkere til informasjonsmøte onsdag 8.2.2017, se vedlagte invitasjon. (Datoen er endret fra tirsdag 7.2. til onsdag 8.2.)