Invitasjon til foreldremøter 13.9.2016

Tirsdag 13.9. inviterer vi til to foreldremøter. Først for dere med barn som har startet opp denne høsten. Deretter for førskoleklubben. Vel møtt!