Velkommen til foreldrerådsmøte og åsmøte torsdag 31.3.2016 fra kl 2000

Innkalling og sakspapirer er lagt ut på "tavla" på foreldresidene.