Invitasjon til informasjonsmøte angående årets hovedopptak tirsdag 2.2. kl 1800-1930