Protokoll fra årsmøtet og referat fra foreldrerådsmøtet

Protokollen og referatet er lagt ut på foreldresidene. Se under aktuelt, årsmøte.