Informasjonsfolder fra bydel Nordstrand til foreldre med skolestartere