/>

Trenger dere barnehageplass fra august 2022?

Vi inviterer til informasjonsmøte Mandag 14.2.2022, kl 1900-2000 (Husk påmelding)

  • Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid
  • Omvisning i barnehagen og mulighet til å stille spørsmål

 

Styrer og noen av pedagogene kommer til å være tilstede.

 

Informasjon om årets opptak:

 

Vi har meldt inn 17 ledige plasser, 15 plasser for 1-2 åringer og 2 plasser for 3-5 åringer.  Vi har noen søsken, men eksakt antall vet vi ikke før søkerlistene foreligger.

Vi inviter til informasjonsmøte mandag 14. februar kl. 19.00 såfremt ikke smittesituasjonen endrer seg, og det blir flere restriksjoner. En eventuell avlysning blir lagt ut på hjemmesiden. Vi ønsker oss tilbakemelding på om dere vil delta og hvor mange som kommer på informasjonsmøte slik at vi får en oversikt over antall og kan organisere deretter. Frist for tilbakemelding er fredag 11. Februar, send epost til kontor@bbhage.no.

Bråten barnehage er en veldrevet foreldreeid barnehage med plass til 64 barn i alderen 1 år og frem til skolestart. Barnehagen er universitetsbarnehage og samarbeider tett med OsloMet. Foreldre (eiere) og de ansatte har et felles mål: Å drive en kvalitativ god barnehage. Vårt hovedmål er trygge, glade, selvstendige barn som har det godt med seg selv og sammen med andre. Barna skal få leve barndommen sin og da er leken noe av det viktigste de gjør. Leken er lystbetont og barna bygger sosial kompetanse, danner vennskap, utvikler språk og bygger erfaringer med hva det vil si å være en del av et større fellesskap.

Vi er i ferd med å omorganisere barnehagen. Fra høsten 2022 kommer vi til å ha to grupper for småbarn og 2 for store barn. Dette betyr at vi fra og med i år kommer til å ta opp flere små barn enn tidligere.

Vi har god pedagogtetthet og jevnlig veiledning av personalet. Relasjonskompetanse står i fokus: Sensitive, nære trygge voksne, som ser barnets og gruppas behov er svært viktig for kvaliteten i barnehagen.

Vi setter av god tid når vi tar imot nye barn og har tilvenning i grupper. Det vil si at det er flere barn som starter samtidig og barna får raskt mulighet til å bli kjent med både ansatte og barn. Mer utdypende informasjon finner dere på hjemmesiden under Om oss/tilvenning.

Les dere gjerne opp på hjemmesiden vår. Det ligger mye informasjon under «Om oss» og «Praktisk informasjon».

 

Se gjerne en video fra barnehagehverdagen vår fra 2021:

Link:  Video