Årets hovedopptak

Vi har meldt inn 16 ledige plasser, 9 plasser for 1-2 åringer og 7 plasser for 3-5 åringer.  Vi har en del søsken i år, men eksakt antall vet vi ikke før søkerlistene foreligger.

Vanligvis pleier vi å invitere til et informasjonsmøte, men pga covid 19 er det dessverre ikke mulig å ta imot besøk i år. Vi skulle så gjerne tatt imot dere og vist frem barnehagen vår!

Bråten barnehage er en veldrevet foreldreeid barnehage med plass til 64/65 barn i alderen 1år og frem til skolestart. Foreldre (eiere) og de ansatte har et felles mål:  Å drive en kvalitativ god barnehage. Vårt hovedmål er trygge, glade, selvstendige barn som har det godt med seg selv og sammen med andre.  Barna skal få leve barndommen sin og da er leken noe av det viktigste de gjør. Leken er lystbetont og barna bygger sosial kompetanse, danner vennskap, utvikler språk og bygger erfaringer med hva det er lurt å gjøre når «vennene mine» ikke vil det samme som meg.

Vi har god pedagogtetthet og jevnlig veiledning av personalet.  Relasjonskompetanse står i fokus:  Sensitive, nære trygge voksne, som ser barnets og gruppas behov er svært viktig for kvaliteten i barnehagen.

Vi setter av god tid når vi tar imot nye barn og har tilvenning i grupper. Det vil si at det er flere barn som starter samtidig og barna får raskt mulighet til å bli kjent med både ansatte og barn. Mer utdypende informasjon finner dere på hjemmesiden under Om oss/tilvenning.

Les dere gjerne opp på hjemmesiden vår.  Det ligger mye informasjon under «Om oss» og «Praktisk informasjon».

Vi skulle som sagt gjerne invitert dere inn i barnehagen og svart på alle små og store spørsmål dere måtte ha. Siden dette ikke er mulig nå, kan dere alternativt ta en tur bort når vi er ute og «slå av en prat» over gjerdet. En liten prat når små og store er ute kan være med på å gi dere et lite innblikk i hvordan vi har det.