Invitasjon til foreldremøte

Vi inviterer til foreldremøte tirsdag 17.9.2019 kl 2000. Husk påmelding!