Ansatte

A Styrer

Wenche Jutrem

Stilling: Styrer
477 94 890
styrer@bbhage.no

Jeg har vært ansatt i Bråten barnehage som styrer siden 1991. Jeg er utdannet barnehagelærer, og har gjennom årene tatt mye videreutdanning i blant annet i ledelse, veiledning, tilknytningsteorier, master i spesialpedagogikk med mer. Jeg brenner for faget og er svært opptatt av barns oppvekstsvilkår og barnehagens rolle i det.

Blå

Herbert Hansen

Stilling: Pedagogisk leder

Jeg heter Herbert. Utdannet barnehagelærer og har jobbet som pedagogisk leder i Bråten siden 2019. Jeg er rolig og omsorgsfull og jobber for at alle barn skal ha en trygg voksen å komme til i barnehagen

Ilaf Bawah

Stilling: Assistent

Lene Marie Olsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Zhang (Adam) Qing

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet i Bråten barnehage siden 2019. Jeg gir stor trygghet til barna. Jeg er kreativ og liker å holde på med prosjekter sammen med barn.

May-Lill Sletten

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jeg begynte her i april 2022. Før det har jeg jobbet i omtrent 20 år i barnehage, hovedsakelig på småbarnsavdelinger. Jeg er veldig omsorgsfull, og er spesielt opptatt av at alle barn skal få en god og trygg start i barnehagen.

Anders Dalen Mossin

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jeg heter Anders og jobber som vikar i barnehagen. Jeg gikk selv i Bråten da jeg var liten. Jeg ønsker å bidra til at alle føler seg sett, inkludert og opplever mestringsfølelse i hverdagen.

Grønn

Mona Moshovd

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet i Bråten barnehage siden 2001. Jeg liker godt å jobbe med både store og små barn. Det gir meg mye glede å få være sammen med barn hver dag. Jeg er opptatt av at alle barn er unike på sin måte og jeg vil at alle barn skal føle seg sett. Jeg ønsker å bidra til at barn får innholdsrike dager i barnehagen

Pernille Golten Sagen

Stilling: Pedagogisk leder

Hei, jeg er Pernille. Jeg er utdannet barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder og stedfortreder i Bråten Barnehage. Jeg har jobbet i Bråten siden 2013. Jeg anser meg selv som en raus og omsorgsfull person. Jeg er genuint opptatt av å skape gode relasjoner til alle barn (og foreldre) og at de skal kjenne på at de hører til.

Gaute Økland

Stilling: Barnehagelærer

Hei! Jeg heter Gaute og er utdannet barnehagelærer som jobber i Bråten Barnehage. Jeg har jobbet her siden sommeren 2021. På fritiden følger jeg aktivt med på fotball og spiller selv for gøy. I barnehagen er jeg glad i å etterstrebe etter å bli et så godt team så mulig for å gi barna den beste barnehagehverdagen som de kan få!

Egil Breivik

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet i barnehagen i 17 år. Er glad i sang og musikk, og spiller flere instrumenter. Trives godt på tur, og kan bruke kunnskap om dyre- og planteliv i skogen. Jeg har også et ekstra øye for barn som ikke automatisk sklir inn i fellesskapet.

Gul

Astrid Styren-Thune

Stilling: Pedagogisk leder

Jeg har jobbet med barn og unge i 20 år og som pedagogisk leder i barnehage de siste 11. I Bråten har jeg vært siden høsten 2020. I tillegg til min store interesse for pedagogikk og å gi barn den beste starten på livet, brenner jeg for å gi barn gode natur og friluftsopplevelser og muligheten til å utfordre seg selv og oppleve mestring og det å mestre sin egen kropp.

Jon Kjærnes

Stilling: Pedagogisk leder

Jeg heter Jon. Jeg er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Bråten barnehage siden 2015 år. Jeg er pedagogisk leder og stedfortreder Jeg bidrar med godt humør og gode rammer for lek og aktivitet. Det er viktig for meg å skape noe felles vi kan være sammen om i barnehagen.

Mona Moshovd

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet i Bråten barnehage siden 2001. Jeg liker godt å jobbe med både store og små barn. Det gir meg mye glede å få være sammen med barn hver dag. Jeg er opptatt av at alle barn er unike på sin måte og jeg vil at alle barn skal føle seg sett. Jeg ønsker å bidra til at barn får innholdsrike dager i barnehagen

Maria F. Gutierez Veliz

Stilling: Barnehagemedarbeider

Rosa

Ilaf Bawah

Stilling: Assistent

Trine Ormseth

Stilling: Pedagogisk leder

Jeg heter Trine. Jeg er barnehagelærer og har jobbet i Bråten barnehage siden 1996. Jeg er en omsorgsfull og nær ansatt og er brennende opptatt av å bygge gode relasjoner og å se det enkelte barn som det unike individet han/hun er.

Lene Marie Olsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Bente Iren Langås

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet i Bråten siden den var ny, jobbet med både store og små barn, jeg er sprudlende og glad, liker å leke på gulvet.

Zhang (Adam) Qing

Stilling: Barnehagemedarbeider

Jeg har jobbet i Bråten barnehage siden 2019. Jeg gir stor trygghet til barna. Jeg er kreativ og liker å holde på med prosjekter sammen med barn.