Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Det siste året i barnehagen går barna i en femårsgruppe, der innholdet spisses mot skolestart. Hvert enkelt barn skal gjennom det siste året rustes til den nye hverdagen som kommer når de begynner på skolen. Barna skal utfordres til selvstendighet og samarbeid, ro og konsentrasjon. Det siste året i barnehagen vil de få rikelig anledning til lek og aktiviteter, utfolde seg i naturen og oppleve mestring, få ny kunnskap og pirret sin nysgjerrighet. Vi vil bidra til å gi dem en bærekraftig plattform, tro på egne ressurser og motivasjon til læring videre i livet.

Det siste halve året legger vi vekt på å mentalt forberede barna på å avrunde barnehagetiden, og forberede seg til en ny fase i livet. Vi besøker de ulike skolene barna skal begynne på. Vi ser på film som viser hvordan skolehverdagen kan være og snakker om hva det vil si å gå på skolen. Vi forbereder barna på at det kommer til å bli annerledes, læringen får en større plass og kravene øker. Vi gleder oss sammen med barna, reflekterer sammen med dem omkring det å danne nye vennskap og hva det vil si å vise hensyn. Vi øver på blyantgrep, tegning, skrive navnet sitt, ta imot beskjeder, kle på seg selv, holde orden på sakene sine og klare seg selv på toalettet med mye mer.

Barnehagen samarbeider med skolene barna skal begynne på, utveksler informasjon med disse, for å sikre en god skolestart for barna. Skolene arrangerer førskoledag for kommende elever.

Vi anvender «Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole» som veiledende dokument og følger standardens årshul. Den finnes her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/for-ansatte-i-barnehagene/kvalitetsstandarder-og-veiledere/#toc-5