Søke plass

Bråten barnehage er en del av den samordnende opptaksprosessen i Oslo kommune. Dette betyr at dere må søke vår barnehage ved å sende inn søknad til Oslo kommune, se lenken nedenfor.

Barnehageloven legger vekt på at foreldre selv skal ha mulighet til å velge hvilken barnehage de ønsker at deres barn skal gå. I praksis betyr det at vi først gjør opptak blant de barna som har søkt Bråten barnehage som nummer 1. Søknadsfristen for hovedopptaket er satt til 1. mars hvert år. For øvrig har vi fortløpende opptak hele året når vi har plasser ledig.

Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen finnes på Oslo kommunes barnehageportal:

https://www.oslo.kommune.no/barnehage/

Opptak gjøres etter kriterier fastsatt i kapittel III i barnehagens vedtekter Søsken har prioritet.